De Stichting

De doelstelling van Stichting Zutphen Ambachtstad is het bevorderen van de waardering voor ambachtelijke beroepen in het algemeen. Zij richt zich zowel op oude ambachten die blijvend van waarde zijn, als maak-beroepen waarbij nieuwe techniek en technologie een grote rol spelen. Ze brengt het economische en maatschappelijke belang onder de aandacht en promoot de Zutphense maakbedrijven. Het aantal leerlingen dat in onze regio in het VMBO kiest voor een technisch profiel is vergeleken met 2016 slechts licht gedaald[1], maar door de stijging van de vraag is landelijk gezien vanaf 2016 het aantal openstaande vacatures voor technische beroepen gestegen van 41.500 naar 104.500 openstaande technische vacatures![2]

Naast het jaarlijkse Ambacht Innovatie Festival werkt zij aan samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en initiatieven in de regio gedurende het hele jaar. Het festival fungeert als etalage die voor een breed publiek inzichtelijk maakt wat het belang is van goed vakmanschap en wat werken in de maakindustrie te bieden heeft. 


[1] https://www.techniekpact.nl/monitor-techniekpact/vergelijkingstool/vmbo-profielkeuze-en-doorstroom-naar-mbo
[2] https://www.techniekpact.nl/monitor-techniekpact/monitor/arbeidsvraag-en-tekorten

BESTUUR

  • Voorzitter – VACANT
  • Reinier Snel (Penningmeester)
  • Secretaris – VACANT
  • Frans Manders (Bestuurslid: Verantwoordelijk voor Techniekfestival Ambacht 21)

Alle bestuursleden krijgen volgens de statuten een vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

PROJECT ONDERSTEUNING

  • Kees Lustenhouwer
  • Frans Manders

ANBI-STATUS

De Stichting is aangewezen als ANBI en heeft fiscaalnummer/RSIN 8534.95.385 en is bekend onder nummer 59453621 bij de Kamer van Koophandel.

BELEIDSPLAN

Ons actuele beleidsplan leest u in Projectplan Ambacht21. Een uitvloeiing van ons beleidsplan is natuurlijk het Ambacht Innovatie Festival dat jaarlijks wordt gehouden en waar u de nodig informatie voor vindt op de homepagina van deze site.

VERSLAGEN

Verslag en financieel verslag 2022 Stichting Zutphen Ambachtstad
Verslag en financieel verslag 2021 Stichting Zutphen Ambachtstad
Verslag en financieel verslag 2020 Stichting Zutphen Ambachtstad

CONTACTGEGEVENS

Postadres: 
Stichting Zutphen Ambachtstad
Leeuweriklaan 31
7203 JB Zutphen

Email: info@ambachtinnovatiefestival.nl

Scroll naar boven